Het eerste consult is een persoonlijke kennismaking. Wij hechten veel waarde aan dit eerste consult omdat dit de basis legt voor een goede zorgrelatie.

Het consult bestaat uit het evalueren van de wensen en/of klachten van uw patiënt aan de hand van het verwijsformulier, het bespreken van de algemene gezondheid en een uitgebreid onderzoek van de mond, het gebit en het tandvlees. 
Röntgenfoto's zijn essentieel voor een goede diagnose en zullen tijdens het eerste consult vervaardigd worden. Tot slot zullen wij de status van het gebit inclusief het gewenste behandelplan en kostenbegroting met uw patiënt bespreken. U, als verwijzer, ontvangt natuurlijk van ons een kopie van het behandelplan.

In complexe situaties maken wij tijdens een eerste consult kleurenfoto's en afdrukken voor studiemodellen. Voor het bespreken van een uitgebreid behandelplan wordt een vervolgafspraak gemaakt. De kosten voor dit consult inclusief bespreken van het behandelplan zijn ca. € 250,-.